VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİNİN 213 ADET MEVSİMLİK (5 AY 29 GÜN) İŞÇİ ALIMI

Yayın Tarihi: 13/06/2023 Son Tarihi: 15/06/2023 

213 ADET MEVSİMLİK (5 AY 29 GÜN)

 İŞÇİ ALIMI

 

 

VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞTİRAKİ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

213 ADET MEVSİMLİK (5 AY 29 GÜN) İŞÇİ ALINACAKTIR.

 

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi bünyesinde mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) olarak görevlendirilmek üzere; 139 adet Genel Beden İşçisi, 6 adet Engelli Genel Beden İşçisi, 56 adet Silahlı Özel Güvenlik Personeli ile 12 adet Şoför (Yük Taşıma) alınacaktır. İnternet üzerinden alınacak başvurular için son tarih 15 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17:00 olacaktır.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine yapılacak olan mevsimlik (5 ay 29 gün) Genel Beden İşçisi, mevsimlik (5 ay 29 gün) Engelli Genel Beden İşçisi, mevsimlik (5 ay 29 gün) Silahlı Özel Güvenlik Personeli ile mevsimlik (5 ay 29 gün) Şoför (Yük Taşıma) alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır. Şeffaflık ve liyakat esaslı verilen ilanda kura usulü ile alım yapılacaktır.

Başvurular 13.06.2023 saat 08:00– 15.06.2023 saat 17:00 tarihleri arasında sadece kariyer.vaski.gov.tr internet üzerinden alınacaktır.

Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli iş sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

 

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine alınacak 139 mevsimlik (5 ay 29 gün) Genel Beden İşçisi, 6 mevsimlik (5 ay 29 gün) Engelli Genel Beden İşçisi, 56 mevsimlik (5 ay 29 gün) Silahlı Özel Güvenlik Personeli ile mevsimlik (5 ay 29 gün) 12 adet Şoför (Yük Taşıma) için aranan genel ve özel şartlar;

 

 

GENEL BEDEN İŞÇİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI

1.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.         01.01.1983 - 01.01.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3.         En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.

4.         Arşiv araştırması yapılmış olmak.

5.         Çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,

6.         İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

7.         4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8.         Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

9.         Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

10.       İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak,

11.       Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

12.       Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

13.       Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.GENEL BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER1.         Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2.         Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3.         Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

4.         Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

5.         Askerlik Durum Belgesi

6.         Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi

 

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİ  MÜRACAAT KOŞULLARI

1.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.         01.01.1983 - 01.01.2003 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3.         En az lise mezunu olmak,

4.         Arşiv araştırması yapılmış olmak.

5.         Çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,

6.         İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

7.         4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8.         Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

9.         Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

10.       İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak.

11.       5188 sayılı yasa gereği Silahlı Özel Güvenlik Yaka Kartı ve Sertifikasına sahip olması. (Başvuru tarihi itibarıyla yaka kartı süresinin 9 aydan aşağı olmayacak.)

 

12.       Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

 

13.       Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

 

Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.

 

 

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER1.         Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2.         Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3.         Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ( En az Lise)

4.         Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

5.         Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6.         Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi

7.        Silahlı Özel Güvenlik Yaka Kartı Fotokopisi (Ön ve Arka Yüz)  ( Başvuru tarihi itibarıyla Özel Güvenlik Yaka Kartı bitiş süresine en az 9 ay kalmış olması gerekmektedir.)

 

ENGELLİ GENEL BEDEN İŞÇİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI1.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.         01.01.1983 - 01.01.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3.         En az yüzde 40 en çok yüzde 60 engelli olduğunu gösteren Sağlık Kurul Raporuna sahip olmak ve çalışabilir durumda olmak.

4.         Engelli sağlık raporunda çalışamaz ifadesi yer almamalı.

 5.         En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.

6.         Arşiv araştırması yapılmış olmak.

7.         İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

8.         4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

9.         Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

10.       Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

11.       Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

12.       Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

13.       Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.ENGELLİ GENEL BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER1.         Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2.         Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3.         Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

4.         Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

5.         Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi

6.         Engelli olduğunu gösterir Sağlık Kurul Raporu

 

ŞOFÖR (YÜK TAŞIMA) MÜRACAAT KOŞULLARI1.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.         01.01.1983 - 01.01.1998 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3.         En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.

4.         Arşiv araştırması yapılmış olmak.

5.         Çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,

6.         İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

7.         4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8.         Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

9.         Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

10.       İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak,

11.        En az 24 aylık E (yeni ehliyet: C) Sınıfı  ehliyete sahip olmak.     

12.        E (yeni ehliyet: C) sınıfı ehliyet alış tarihinden itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.

13.        SRC-3 veya SRC-4 belgesine sahip olmak.

14.        Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak.

15.       Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

16.       Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

17.       Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.

 

ŞOFÖR (YÜK TAŞIMA) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER1.         Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2.         Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3.         Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

4.         Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

5.         Askerlik Durum Belgesi

6.         Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi

7.         E (yeni ehliyet: C) Sınıf Ehliyet 

8.         SRC-3 veya SRC-4 Belgesi.

9.         Geçerli Psikoteknik Belgesi.

 

İhtiyaçta;

1-        Merkez İlçeler (Tuşba- İpekyolu- Edremit) :   6 Adet Engelli Beden İşçisi  (Genel)

2-        Merkez İlçeler (Tuşba- İpekyolu- Edremit) : 74 Adet Beden İşçisi (Genel)

Çatak                                                          :   3 Adet Beden İşçisi (Genel)

Gürpınar                                                     :   9 Adet Beden İşçisi (Genel)

Başkale                                                       :   7 Adet Beden İşçisi (Genel)

Gevaş                                                         :   5 Adet Beden İşçisi (Genel)

Özalp                                                          :   8 Adet Beden İşçisi (Genel)

Saray                                                          :   2 Adet Beden İşçisi (Genel)

Erciş                                                           :   17 Adet Beden İşçisi (Genel)

Muradiye                                                    :    5 Adet Beden İşçisi (Genel)

Çaldıran                                                      :   4 Adet Beden İşçisi (Genel)

Bahçesaray                                                :   5 Adet Beden İşçisi (Genel)

3-        Edremit Su Terfi Merkezleri                        :   15 Adet Silahlı Özel Güvenlik

Tuşba – İpekyolu                                        :    9 Adet Silahlı Özel Güvenlik

Gürpınar                                                     :    9 Adet Silahlı Özel Güvenlik

Gevaş                                                             :   15 Adet Silahlı Özel Güvenlik

Erciş - Yukarı Işıklı İçme Suyu Arıtma Tesisi :    4 Adet Silahlı Özel Güvenlik

Çaldıran – Kazgölü Su Deposu                     :    4 Adet Silahlı Özel Güvenlik

 

4-        Gürpınar                                                         : 1 Adet Şoför (Yük Taşıma)

            Çaldıran                                                         :  1 Adet Şoför (Yük Taşıma)

            Gevaş                                                             :  1 Adet Şoför (Yük Taşıma)

            Saray                                                              :  1 Adet Şoför (Yük Taşıma)

            Erciş                                                               :  1 Adet Şoför (Yük Taşıma)

            Başkale                                                           :  1 Adet Şoför (Yük Taşıma)

Merkez İlçeler (Tuşba- İpekyolu- Edremit)      :  6 Adet Şoför (Yük Taşıma)

 

 

GÖRÜŞME BİLGİLERİ


1. Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 14:00’da Eminpaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi Galericiler Küme Evler No:64 (Urartu Halı arkası) Edremit/VAN adresinde bulunan Van Evliya Çelebi MTAL Uygulama Otelinin Konferans Salonunda Noter huzurunda yapılacak kuraya alınacak asil ve yedek adaylar belirlenecektir.


2. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü resmi web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. Adaylar kura çekilişini canlı yayında takip edebilecektir.

 

Duyurumuz web sitemiz www.vaski.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yazılım Şube Müdürlüğü

Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun bir şekilde web sitemizde çerez kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.