VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİNİN 160 MEVSİMLİK PERSONEL ALIMI

Yayın Tarihi: 05/12/2022 Son Tarihi: 09/12/2022Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi bünyesinde mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) olarak görevlendirilmek üzere; 7 adet Engelli Beden İşçisi (Genel), 102 adet Beden İşçisi (Genel) ve 51 adet Silahlı Özel Güvenlik Personeli alınacaktır. İnternet üzerinden alınacak başvurular için son tarih 09 Aralık 2022 Cuma günü saat 17:00 olacaktır.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine yapılacak olan Mevsimlik (5 ay 29 gün) Engelli Beden İşçisi (Genel), mevsimlik Beden İşçisi (Genel) ve mevsimlik (5 ay 29 gün) Silahlı Özel Güvenlik Personeli alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır. Şeffaflık ve liyakat esaslı verilen ilanda kura usulü ile alım yapılacaktır.

Başvurular 05.12.2022 – 09.12.2022 tarihleri arasında sadece kariyer.vaski.gov.tr internet üzerinden alınacaktır.

Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli iş sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine alınacak mevsimlik (5 ay 29 gün)  7 Engelli Beden İşçisi (Genel),  102 mevsimlik Beden İşçisi (Genel) ve 51 mevsimlik Silahlı Özel Güvenlik Personeli için aranan genel ve özel şartlar;

GENEL BEDEN İŞÇİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI

1.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.         01.01.1982 - 01.01.1996 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3.         En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.

4.         Arşiv araştırması yapılmış olmak.

5.         Çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,

6.         İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

7.         4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8.         Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

9.         Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

10.       İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak,

11.       Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

12.       Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

13.       Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.

GENEL BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.         Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2.         Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3.         Diploma veya mezuniyet belgesi (En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.)

4.         Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

5.         Askerlik Durum Belgesi

6.         Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ( E devlet üzerinden alınacak)

 

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİ MÜRACAAT KOŞULLARI

1.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.         01.01.1982 - 01.01.2003 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3.         En az lise mezunu olmak,

4.         Arşiv araştırması yapılmış olmak.

5.         Adayların çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,

6.         İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

7.         4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8.         Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

9.         Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

10.       İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak.

11.       5188 sayılı yasa gereği Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikasına ve yaka kartına sahip olması. (Başvuru tarihi itibarıyla yaka kartı süresinin 9 aydan aşağı olmayacak.)

 

12.       Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.

 

13.       Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

 

14.       Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

 

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.         Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2.         Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3.         Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ( En az Lise)

4.         Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

5.         Askerlikle durum belgesi,

6.         Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ( E devlet üzerinden alınacak)

7.         Silahlı Özel Güvenlik yaka kartının ön ve arka yüz fotokopisi

 ( Başvuru tarihi itibarıyla Özel Güvenlik Yaka kartının bitiş süresi en az 9 ay kalmış olması gerekmektedir.)

 

ENGELLİ BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) MÜRACAAT KOŞULLARI

1.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.         01.01.1982 - 01.01.1996 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3.          En az yüzde 40 en çok yüzde 60 engelli olduğunu gösteren Sağlık Kurul Raporuna sahip olmak ve çalışabilir durumda olmak.

4.         Engelli sağlık raporunda çalışamaz ifadesi yer almamalı.

5.         En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.

6.         Arşiv araştırması yapılmış olmak.

7.         Çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,

8.         İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

9.         4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

10.       Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

11.       Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

12.       Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

13.       Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

14.       Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.

 

ENGELLİ BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.         Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2.         Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3.         Engelli Sağlık Kurulu Raporu ( E devlet üzerinden alınacak)

4.         Diploma veya mezuniyet belgesi (En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.)

5.         Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

6.         Askerlik Durum Belgesi

7.         Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ( E devlet üzerinden alınacak)

           

 

 

GÖRÜŞME BİLGİLERİ


1. Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da Eminpaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi Galericiler Küme Evleri No:65  (Urartu Halı Arkası) Edremit/VAN adresinde bulunan Van Evliya Çelebi MTAL Uygulama Otelinin Konferans salonunda Noter huzurunda yapılacak kuraya alınacak asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

2. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü resmi web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. Adaylar kura çekilişini canlı yayında takip edebilecektir.


Duyurumuz web sitemiz www.vaski.gov.tr adresinden yayınlanacaktır. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Yazılım Şube Müdürlüğü

Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun bir şekilde web sitemizde çerez kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.